ГАВО̀Т

ГАВО̀Т м. Муз. 1. Старинен френски танц с плавни отмерени движения.

2. Музикално произведение, предназначено за този танц.

— Фр. gavotte.

Списък на думите по буква