ГАВРО̀ШЧЕ

ГАВРО̀ШЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гаврош. — Отворете входа, аз виждам слънце в мрак. / Гаврошчета, спрете, нетленен съм със вас. В. Марковски, СМ, 175.

Списък на думите по буква