ГАВРЪ̀ТВАНЕ

ГАВРЪ̀ТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от гаврътвам и от гаврътвам се.

Списък на думите по буква