ГАВРЪ̀ТНУВАНЕ

ГАВРЪ̀ТНУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гаврътнувам и от гаврътнувам се

Списък на думите по буква