ГАВЪ̀РТАНЕ

ГАВЪ̀РТАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гавъртам и от гавъртам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква