ГА̀ГА

ГА̀ГА1 ж. Диал. 1. Човка, клюн на птица. — Прост заек съм аз. Извинявай! — То се вижда отдалече, че си прост — разтвори голямата си гага патицата и се засмя. И. Петров, ЛСГ, 92. Щъркът има твърде дълга гага и дълги крака. П. Берон, БРП, 112. Молим ти се / шарен щрък! / Вряк, вряк, вряк! / Хубавецо дългокрак! / .. / с дълга гага / кат тояга. Елин Пелин, ПБ, 31.

2. Хобот на насекомо. Мушица му се присмяла [комару], / че му са длъги краката / и му е остра гагата. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 206.

◊ Имам жълто на гагата <си>. Пренебр. Съвсем млад, незрял, неопитен съм; не знам как да постъпвам. Останахме, ефендим, трима техни, наши четворица, болшинство! Е, разбира се, нямаме жълто на гагата — комисията излезе цяла наша. Ал. Константинов, БГ, 113. Пъхам си, пъхвам си / пъхна си (вра си, въвирам си / въвра си) гагата някъде. Пренебр. Меся се там, където не трябва, нито е желано, или проявявам някакъв неоправдан, ненужен интерес към нещо. — Звяр! Тъй ли гледаш конете си? .. — Не си началник, не си доктор, а какво си пъхаш гагата тука? Й. Йовков, ПГ, 194-195. — Той [доктора] да си гледа болните и да не си пъха гагата в държавните работи... държавата не е болница. Ст. Л. Костов, Г, 29. Не беше ли, санким, съвсем достатъчно да свършат работата само с официалните делегати, ами трябваше и бай Ганьо да си въвира гагата. Ал. Константинов, Зн, 1895, бр. 20.

— Тур. gaga.

ГА̀ГА

ГА̀ГА2 ж. Диал. 1. Тояга с кука на единия край; гега. Засвирил ми е / киманаджи Генчо / .. / — "Тропнете, моми, / тръснете поли, / .. / Тропнете, баби, / забийте гаги." Нар. пес., СбВСт, 825.

2. Закривен остър връх на желязна или дървена пръчка и др.; кука. Имам си една тояга, / с малка гага / .. / Мирна ми е чудната тояга — / много рядко тя на бой посяга. А. Разцветников, ЩТ, 20.

3. Вид игра, при която част от играчите вият хоро, а другата част ги хващат и откъсват от хорото един по един (А. Дювернуа, СБЯ).

ГА̀ГА

ГА̀ГА3 ж. Северна морска птица от семейството на дивите патици, пухът на която се цени много. Somateria mollissima.

Списък на думите по буква