ГАГА̀ЛКА

ГАГА̀ЛКА ж. Диал. 1. Ястие от мляно или кълцано месо и ориз, увито в лозови, зелеви и др. листа; сарма.

2. Бяла пришка, която излиза в устата на децата.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква