ГАГА̀Т

ГАГА̀Т м. Минер. Твърда, лъскава разновидност на изкопаемите от вида на кафявите каменни въглища, която се поддава на полиране и се употребява главно за изработване на различни дребни украшения.

— От гр. γαγάτης 'земна смола'.

Списък на думите по буква