ГАГАУ̀ЗКА

ГАГАУ̀ЗКА ж. Жена от малочислено население в Североизточна България, Румъния, Молдавия и Украйна, която говори на език, близък до турски, и има християнско вероизповедание. Гагаузките и днес носят турско рухо. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 194. Мене ма канеха в село, даваха ми мома от Силистра, .., пък да зема от Силистра, там няма чиста българка, сичките са гагаузки. Ил. Блъсков, ПБ II, 31.

Списък на думите по буква