ГАДА̀ЛИЩЕ

ГАДА̀ЛИЩЕ, мн. ‑а, ср. Остар. 1. Мит, легенда. Девкалион и жена му Пира според едно гадалище, като си прибулили очи, зели камени от земя и мятали ги назад и напред. А. Дювернуа, СБЯ I, 336.

2. Гадаене. И други млого подобни отпявки ся отпяват, доде ся свършат и изрядат сичките пръстени по три пъти всяка. На това гадалище, освен девойките, присъствуват и жени. Г. С. Раковски, БС I, 33.

Списък на думите по буква