ГАДА̀ТЕЛКА

ГАДА̀ТЕЛКА ж. Книж. Жена гадател. Тоя крив ключ се превръщаше на някакъв дявол .. И ѝ се струваше, че ако узнаеше защо е дошъл в нейния купен, вече нищо няма да се укрие от погледа ѝ. Щеше да постигне славата на гадателка. Ст. Даскалов, ЕС, 21-22. Струпваха се [хромите и сакатите] около циганите-джинджии и гадателки, които, щом паднеше да заспи хекиминът от Индия, бързаха да прилъжат някои окаяни хора да повярват в цяровете им. Д. Яръмов, БП, 84-85.

Списък на думите по буква