ГАДА̀ТЕЛНО

ГАДА̀ТЕЛНО нареч. Остар. Книж. С предположения, с догадки. Значението на самите фрази е изтълкувано още твърде гадателно и тие очакват своето разяснение от оние учени, които би знаяле добре возточните наречия. Хр. Ботев, СПДБ (превод), 96.

Списък на думите по буква