ГАДЖА̀ЛЧЕ

ГАДЖА̀ЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Простонар. Пренебр. Умал. от гаджал1. Ако ни съединят с турчета, по-добре да оставим училището.., че сетне, ако намерят българче, нека го побратимят с гаджалчета. ДЗ, 1868, бр. 17, 68.

Списък на думите по буква