ГА̀ДКАНЕ

ГА̀ДКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от гадкам, от гадкам се и от гадкам си.

Списък на думите по буква