ГАЗГЕНЕРА̀ТОР

ГАЗГЕНЕРА̀ТОР м. Техн. Съоръжение за получаване на генераторен газ от твърдо гориво. Един опел кадет с газгенератор .. остави дворчето на хижата и с бумтеж на царевична роначка се понесе по отвъдната просека, настлана с пясък към портала. Д. Вълев, З, 201. Камион с газгенератор.

Списък на думите по буква