ГАЗГЕНЕРА̀ТОРЕН

ГАЗГЕНЕРА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Техн. Прил. от газгенератор. Триетажното здание на криминалната полиция се намира до Търговската камара .. Пред него са гарирани няколко мотоциклета с кошове и една германска газгенераторна кола. Др. Асенов, ТКНП, 173. Газгенераторен двигател.

Газгенераторен газ. Техн. Генераторен газ.

Списък на думите по буква