ГА̀ЗЕВ

ГА̀ЗЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Газен, газов2. Ханджийката драсна кибрит и запали газева тенекиена лампичка. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 143. В малката стая, постлана с китена черга, .. е топло, уютно. Електрическата крушка е избутала някогашната газева лампа с кръглото огледало. А. Каралийчев, ПД, 22. Спеше край селото .. в една которка, съградена от колове, газеви тенекии и папурвина. Ив. Вазов, Съч. ХI, 19.

Списък на думите по буква