ГАЗЀЛА

ГАЗЀЛА1 ж. Тропически чифтокопитен бозайник, причисляван към семейството на антилопите, със среден ръст, стройно и грациозно тяло, дълги уши, тънки и дълги крака и лировидно извити рога, обитаващ степни и пустинни области в Африка и Азия. Gazella. В непроходимите джунгли и безкрайните савани често прибягват антилопи и газели, зебри и жирафи. Д. Филипов, Г, 9. Опитомени гепарди се използуват за лов на грациозните, бързоноги газели, които обитават южните райони на страната. П. Цолов, Т, 19. Вътре в пустините има газели или сайги, прелестни и страхливи животни на големина колкото една коза. С. Бобчев, ПОС (превод), 239.

— От араб. през фр. gazelle. — Ив. Богоев, Всеобща география за децата (превод), 1843.

ГАЗЀЛА

ГАЗЀЛА2 ж. Литер. Вид източно любовно стихотворение, което се състои от 5 до 12 двустишия, римувани по схемата аа, ба, ва и т.н. Поетът с къдриците снежнобели / реди любовни пламенни газели / за девите на древния Ширван... Л. Даскалова, СТ, 124.

— От араб. през тур. gazel.

Списък на думите по буква