ГАЗЀТА

ГАЗЀТА ж. Остар. Книж. Вестник. Като тежък удар се сложи станалото и върху Желя. Сега неговата беда, неговият позор се знаят от всички. Щом и в газетата са го писали, тя е свършена вече, неговата. Ст. Чилингиров, ПЖ, 171. Той ми показа няколко газети, в които се описват неговите смели издигания в облаците. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 30. Умря Каравелов .. Ний всички очаквахме с нетърпение да четем в българските газети цял ред статии за смъртта на человека, когото трябваше да оплаче цял български народ чрез своя печат. С. Бобчев, Н, 1881, кн. 1, 20.

— Ит. gazzetta през рус. газета. — Софр. Врачански, Възвание към българския народ, 1806—1812.

Списък на думите по буква