ГАЗЕТА̀РСТВО

ГАЗЕТА̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Пренебр. Занятие на газетар; журналистика, вестникарство.

Списък на думите по буква