ГАЗЍРАН

ГАЗЍРАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от газирам като прил. 1. Който е наситен с газ1. По такива места [с големи разломи и пукнатини] възникват и вулкани, които разливат дори до земната повърхност огнетечна газирана лава. П. Мандев, СПВ, 5.

2. За питие — който е наситен с въглероден двуокис. Той е вече "оздравял", храни се нормално, .. пие газирана вода и кафе. Л. Стоянов, Х, 66. Изваждаме от раницата бутилка с газирано шипково питие. П. Незнакомов, МА, 45. Най-напред той се прости с въздържанието, като си позволи да пие газиран пелин, защото тъй пожела Гита. К. Калчев, СТ, 78. Газирани напитки.

Списък на думите по буква