ГАЗЍРАНЕ

ГАЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от газирам и от газирам се.

Списък на думите по буква