ГАЗО

ГАЗО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до газ1; газов1, напр.: газопровод, газосмесител, газопроводен.

Списък на думите по буква