ГАЗОАНАЛИЗА̀ТОР

ГАЗОАНАЛИЗА̀ТОР м. Техн. Прибор за определяне качествения и количествения състав на газови смеси.

Списък на думите по буква