ГА̀ЗОВ

ГА̀ЗОВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е от въздухообразно вещество, от газ1, който се образува от газ1. Лавата клокочи в огромен кратер подобно на вряща вода и често прелива навън. От време на време от нея се издигат газови фонтани. Хр. Тилев, В, 10. — За това, че на Луната няма въздушна или каква да е газова обвивка, съдим най-напред по рязкото очертание на сенките. Г. Томалевски, АН, 189. Скоростта на звука в газова среда расте с повишаване на температурата, но не се мени при изменение на налягането на газа. Физ. Х кл, 1951, 21-22.

2. Който е присъщ, характерен за газ1. Преминаването на течността в газово състояние, в пара, наричаме изпарение. Физ. Х кл, 1951, 73.

3. Спец. Който е свързан с производството, съхраняването и пренасянето на горивен газ. Газова бутилка. Газова инсталация. Газов резервоар. Газова тръба. Газова мрежа. Газово находище. Газова промишленост.

4. Спец. Който действа с помощта на газ1 или се осъществява чрез него. Намерили в един дол захвърлена газова помпа и я довлекли в двора си. Той изкопал кладенец, дълбок двадесет метра, и ямата, хлътнала в каменна плетка толкова ниско, почнала да притегля водата на съседните водоеми. Д. Вълев, Ж, 113. Продавам газова уредба за лека кола с бутилка 80 литра. СЗ, 1982, бр. 62, 2. Газова горелка. Газов двигател. Газова печка. Газова турбина. Газов термометър. Газова заварка. Газово осветление. Газово отопление. Газова уредба.

Газов разряд. Физ. Преминаване на електрически ток през газ при възникването на електрическо поле поради йонизация на газа; електрически разряд в газ. Появата на газов разряд е съпроводена със светлинни явления. Газова гангрена. Мед. Вид гангрена, при която разпадането на тъканите се съпровожда с образуване в тях на значително количество газове. Газова камера. Камера, в която са били групово умъртвявани чрез задушаване с газ1 концлагеристите в хитлеристките концентрационни лагери. — Защото изравняването със земята на хиляди села и градове — не може да бъде идеал; концентрационните лагери и газови камери — не може да бъде идеал. Б. Балабанов, Избр. п II, 47.

ГА̀ЗОВ

ГА̀ЗОВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Газен; газев. От малките прозорчета на къщите надзърташе слаба и немощна светлина на мъждеещите газови лампи. Кр. Велков, СБ, 31. В средата на кръчмата висеше голяма газова лампа и осветляваше усмихнатите и самодоволни лица на посетителите. К. Петканов, В, 167. Не говоря за книжните фишеци, турени в газови сандъци и мешинени чанти. З. Стоянов, ЗБВ II, 141. Една газова лампа с опушено стъкло мъждукаше в коридора. Д. Спространов, С, 171.

Списък на думите по буква