ГАЗОЖЀНЕН

ГАЗОЖЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Техн. Който работи, действа с газ, произведен от газожен; газгенераторен. Фирма доставлява следните артикули: .. Индустриални семена .., изкуствени торо‑

ве, газоженни мотори, дърводелски машини. БД, 1909, бр. 29, 1. Газоженен двигател.

Списък на думите по буква