ГАЗО̀ЗА

ГАЗО̀ЗА ж. Остар. Вид газирана шумяща лимонада, употребявана в миналото у нас; газьос. — Какво ще обичате? Кафе, сладко, локум? Сироп? — Антоне! .. — Ние не искаме нищо, ние сами ще си заръчаме по една газоза, лимонада. Ал. Балабанов, СбАСЕП, 64. Чуваха се пукания, когато келнерите с пръчка натискаха топчетата на силните газози, за да ги отворят. П. Мирчев, СЗ, 52.

— От тур. gazoz.

Списък на думите по буква