ГАЗОМЀР

ГАЗОМЀР м. Техн. Уред, който измерва количеството на минаващия през него газ.

Списък на думите по буква