ГАЗОМЀТЪР

ГАЗОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Техн. Уред за събиране, съхраняване и измерване обема на газовете.

Списък на думите по буква