ГАЗОМОТО̀Р

ГАЗОМОТО̀Р м. Техн. Двигател с вътрешно горене, който работи с газ1 (въздухообразно гориво); газов мотор.

Списък на думите по буква