ГАЗОНЀФТЕН

ГАЗОНЀФТЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до нефтени газове. Нефтените, газовите и газонефтените находища .. имат все пак символичен характер, защото става дума за малки количества. О, 1991, бр. 2, 2.

Списък на думите по буква