ГАЗООБРА̀ЗЕН

ГАЗООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Който има физически свойства на газ1; въздухообразен, газовиден. Газообразно вещество. Газообразно гориво. Газообразно състояние.

Списък на думите по буква