ГАЗООТВО̀Д

ГАЗООТВО̀Д м. Техн. Тръба или инсталация за отвеждане на газове.

Списък на думите по буква