ГАЗОПЛА̀МЪЧЕН

ГАЗОПЛА̀МЪЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Техн. При който се използва пламъкът, получен от горивен газ. Според начина, по който се получава необходимата за заваряването топлина, се разграничават газопламъчно, електродъгово и др. заваряване. Газопламъчна горелка. Газопламъчна пещ.

Списък на думите по буква