ГАЗОПРОВО̀Д

ГАЗОПРОВО̀Д м. Техн. 1. Система от тръби, резервоари и др., по която се пренася на разстояние и разпределя горивен газ или газова смес. Магистрален газопровод. Вътрешен газопровод.

2. Отделна тръба, по която се отвежда горивен газ или газова смес до мястото на употребата му (ѝ).

Списък на думите по буква