ГАЗОПРОВО̀ДЕН

ГАЗОПРОВО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни. Техн. Прил. от газопровод. Газопроводна магистрала. Газопроводна система. Газопроводна тръба.

Списък на думите по буква