ГАЗОСВЀТЕЩ

ГАЗОСВЀТЕЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. В съчет. Газосветеща тръба. Техн. Газоразряден източник на светлина с ниско налягане, при който се използва неон или аргон с добавка на живак, намиращ приложение при декоративното и сигнално осветление. Благородните газове се отличават от другите по това, че излъчванията им имат тесен спектрален състав.., така че при газосветещите тръби липсва по-голямата част на излъчванията.., каквите има при термичните източници на светлина. Ив. Аламанчев, ЕО, 31.

Списък на думите по буква