ГАЗОХО̀ДЕН

ГАЗОХО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни. Техн. Прил. от газоход. Газоходна тръба.

Списък на думите по буква