ГАЗХО̀ЛДЕР

ГАЗХО̀ЛДЕР м. Техн. Съоръжение за приемане, съхраняване и предаване на газ, постъпващ от мястото на добиването или производството му; газохранилище.

◊ Мокър газхолдер. Газхолдер във вид на камбана, плуваща във воден басейн. Сух газхолдер. Газхолдер във вид на кула.

— Англ. gasholder.

Списък на думите по буква