ГАЗЬО̀Л

ГАЗЬО̀Л м. Вид течно гориво за дизелови двигатели, което се получава чрез пряка дестилация на земно масло; нафта. Задвижващата част на автомобила .. обикновено е двигател с вътрешно горене, който преобразува вътрешната енергия, получена при изгаряне на гориво (газьол, бензин), в механична.

— Нем. Gasöl.

Списък на думите по буква