ГА̀ЙГЕРМЮ̀ЛЕРОВ

ГА̀ЙГЕР-МЮ̀ЛЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет. Гайгер-мюлеров брояч. Физ. Уред, използван в атомната физика, за откриване и измерване на йонизиращи лъчения.

Списък на думите по буква