ГАЙГУ̀РОВ

ГАЙГУ̀РОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Обикн. в съчет. Гайгурово яйце. Щраусово яйце, използвано като украшение в църква.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква