ГАЙДА̀РЧЕ

ГАЙДА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гайдар; млад гайдар. — Чичо, аз съм от Снежина! — рече бързо гайдарчето. Ив. Гайдаров, ДЧ, 131.

Списък на думите по буква