ГАЙДЀ

ГАЙДЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от гайда. Я тропнете да тропнем, / я скокнете да скокнем, / че слънцето захожда, / момчето си отвожда, / гайдето си заносва. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 274.

Списък на думите по буква