ГА̀ЙДИЧКА

ГА̀ЙДИЧКА ж. Умал. от гайда; гайдица. Стрина Катка .. не можеше да допусне, че някой ще наскърби нейното Мате, особено някогашното момченце Парашкевчо, което, хилаво и наплашенооко, идваше с малка гайдичка под мишницата във вокалната група. Д. Вълев, З, 170. Повечето той [шотландецът] си свири с гайдичката и малко го е еня за онуй, което са случава в Лондон. С. Бобчев, ПОС (превод), 185.

Списък на думите по буква