ГАЙТАНДЖЍ

ГАЙТАНДЖЍ неизм. м. Диал. Гайтанджия. Не йе било мома, / най йе било чудо .. Тънките ѝ вежди / гайтанджи ли ги ѝ плел, / на гайтан ли й гледал? Нар. пес., СбВСт, 588.

Списък на думите по буква