ГАЙТА̀НКО

ГАЙТА̀НКО неизм. ср. Нар.-поет. Епитет за хубав, гиздав момък. Бре деверко, злат гайтанко, / като идеш отнадолу, / че виде ли смин по пътя? Нар. пес., СбВСт, 243.

Списък на думите по буква