ГАЙТАНЯ̀ВАНЕ

ГАЙТАНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от гайтанявам и от гайтанявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква