ГАК

ГАК междум. 1. За наподобяване на звук, крясък, издаван от патица. И кокошките закудкудякаха, а патиците забъбриха: — Гик-гак! Гик-гак! Св. Минков, СЦ (превод), 20.

2. Като същ. Гракане на патица. Чуй! Гак на патица от нейде долете, / повтори — близо се и друга ей обади / отвъд. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 123.

Списък на думите по буква