ГАЛ

ГАЛ, га̀лът, га̀ла, мн. га̀лове, след числ. га̀ла, м. Физ. Единица мярка за ускорение, употребявана в гравиметрията като единица за измерване силата на тежестта.

— От ит. собств.

Списък на думите по буква